Topsport

Topsportonderzoek Delft (en omgeving)


Doe mee aan het Topsportonderzoek Delft! Vul de vragenlijst in op https://sur-v.com/r/2216h (let op! het laden van de vragenlijst duurt even)

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in zowel de huidige situatie als de wensen en behoeften van topsporters en talenten op het gebied van ondersteuning en begeleiding. Met de resultaten van dit onderzoek zullen vervolgstappen ondernomen worden om topsporters en talenten uit Delft en omgeving (nog beter) te helpen bij het verwezenlijken van hun sportdroom!

De enquete kost je slechts 5 á 10 minuten om in te vullen!

Alvast bedankt!

Aanmelden Topsport Delft


Meld je aan bij Topsport Delft! Voor iedere topsporter en sporttalent uit Delft en omstreken...
 

Meld je >> hier << aan als Topsporter

 

Meld je >> hier << aan als Ex-topsporter, vrijwilliger, sponsor, specialist etc.

 

Voor een overzicht met de sportstatussen bekijk de pagina "profielen topsporters" in het linkermenu.

Achtergrond Sporttalent Delft


Het barst langzamerhand van de kennis in de sport. De vraag is hoe je een weg baant van deze soms zo uiteenlopende kennis. Waar moet je beginnen? Is het een kwestie van ‘shoppen’? Eruit pikken wat je kunt gebruiken? Versterkt de ene interventie de andere, of werken ze elkaar juist tegen? Wie garandeert dat het iets oplevert? De kans is groot dat het maar van de deskundige afhangt welk advies je krijgt.

 

Omdat we in een tijd zitten van kennisexplosie, is het sturen op kennis ingewikkeld geworden. Het aanmaken van een pool van kennis en ervaring biedt een mooie oplossing. Een shared space, waar kennis en best practices worden ingebracht. Deelnemers aan zo’n pool stijgen uit boven het eigenbelang, op zoek naar common ground. Winnen doe je nooit alleen! Een systeem waarin kennis samenhang en dynamiek krijgt. Zodat sporters onderbouwd kunnen kiezen wat goed is en wat minder.

 

Door middel van dit platform komen Delftse Sporttalenten in contact met experts, maar juist ook in contact met elkaar waardoor zij met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen en waar men elkaar kan inspireren.

 

De sleutel voor sportsucces zit hem in nieuwe samenwerkingsvormen. Participatie is het uitgangspunt. Denken en doen worden verenigd. Ruimte voor talent om zich te ontplooien en inbreng te leveren.

 

Kort voor de spelen van Sydney en Athene organiseerde het NOC*NSF een drieluik waarin psyche en prestatie werden belicht. De inbreng van de deskundigen werd gewaardeerd, maar de grootste opbrengst bleek toch wel te zitten in sessies waarin men ‘gewoon met elkaar bezig was en ervaringen uitwisselde.